Chương trình giảng dạy - Wisdomland

Chương trình giảng dạy của chúng tôi dựa trên 5 lĩnh vực chính: phát triển ngôn ngữ, kỹ năng xã hội, cảm xúc, nhận thức và thể chất – thông qua phương pháp tìm hiểu, khám phá, vui chơi và tiếp cận đa dạng với các lĩnh vực khác nhau.

Đội ngũ giáo viên có trình độ của chúng tôi luôn đảm bảo rằng trẻ sẽ đạt được các cột mốc phát triển và các mục tiêu học tập đã đề ra; các con sẽ được trang bị tốt nhất để bước tiếp con đường giáo dục phía trước với nền tảng mạnh mẽ, cảm thấy tự tin và sẵn sàng cho trường tiểu học.

Thông qua cách tiếp cận Reggio Emilia®, trẻ sẽ khám phá một loạt các chủ đề đa lĩnh vực – phù hợp với chương trình giảng dạy và thành tích học tập của Bộ Giáo Dục – cho phép chúng phát triển một cách tổng thể và toàn diện.

Các hoạt động học tập hấp dẫn, có ý nghĩa và phù hợp với từng lứa tuổi được lên kế hoạch cụ thể để hỗ trợ trẻ trong việc phát triển tốt và đầy đủ các kỹ năng vận động; xây dựng các kỹ năng xã hội; khả năng ngôn ngữ (nói, đọc, viết); con số (phân loại, đếm, cộng, trừ cơ bản); kỹ năng khoa học; kỹ năng tư duy logic và sáng tạo, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật và âm nhạc.

Tại Wisdomland, trẻ được hướng dẫn và trải nghiệm cuộc sống với tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

Chúng tôi đảm bảo rằng các con sẽ nhận được một nền tảng vững chắc bằng cách tích hợp thời khóa biểu hàng ngày với chương trình tiếng Anh Cambridge; giúp con sẵn sàng cho bậc tiểu học và có khả năng đạt được Giấy chứng nhận tiếng Anh Cambridge mà các con mong muốn có được trong tương lai.

Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cũng là một phần không thể thiếu trong chương trình học tập vì chúng tôi luôn muốn thúc đẩy bản sắc văn hóa của trẻ, đồng thời phát triển ý thức về tinh thần quốc tế, tôn trọng sự tương đồng và sự khác biệt với các nền văn hóa khác.

Chúng tôi tin rằng trẻ có thể học tốt nhất khi chúng thực hành, và đây là lý do tại sao trong các ngôi trường của Wisdomland, chúng được trải nghiệm thế giới qua các chuyến đi thực tế, nhờ đó trẻ có những chuyến phiêu lưu đầu tiên với các bạn cùng lớp và giáo viên thông qua một loạt các hoạt động: đếm, cảm giác, tìm hiểu về tự nhiên, đầu bếp nhí, Yoga Planet, âm nhạc Ú òa – vượt xa việc học tập truyền thống và mở rộng trải nghiệm cuộc sống cũng như khái niệm về giáo dục.

Chúng tôi muốn chuẩn bị cho trẻ trở thành công dân toàn cầu trong một thế giới luôn biến đổi!