Wisdomland International Preschool vận hành nhiều trường Mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh với phương pháp học tập và giảng dạy theo hướng tiếp cận Reggio Emilia®.

Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà giáo dục có trình độ, kinh nghiệm, đam mê cùng tham gia vào đội ngũ giảng viên của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các điều khoản việc làm hấp dẫn, một môi trường quan tâm và hỗ trợ và các cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Các vị trí tuyển dụng tại Wisdomland:

  • Phó Hiệu trưởng
  • Giáo viên nước ngoài
  • Giáo viên Mầm non

Gửi đơn đăng ký của bạn
đến Wisdomland ngay hôm nay!