Trong suốt hành trình của mình tại Trường Mầm non Quốc tế Wisdomland, chúng tôi mang đến cho trẻ
nhỏ cơ hội trở thành những người học tập suốt đời và những công dân toàn cầu có thể đánh giá cao thế
giới trong những điểm chung và khác biệt của con người, khẳng định bản sắc văn hóa của chúng với quan
điểm quốc tế.
Chúng tôi hướng dẫn trẻ có lòng nhân ái, trở thành người biết chấp nhận rủi ro và thành viên tích cực của
cộng đồng học tập.
Chúng tôi tin rằng trẻ em là tương lai của chúng ta và chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo trẻ phát triển các
kỹ năng tìm hiểu, quan tâm, hiểu biết, giao tiếp và tư duy phản biện, trao cho trẻ quyền làm chủ để tạo ra
sự khác biệt và xây dựng một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn.