Tại Trường Mầm non Quốc tế Wisdomland, chúng tôi nhìn thế giới “Qua đôi mắt của trẻ thơ”.
Chúng tôi hướng tới việc mang lại cho trẻ nhỏ cơ hội trở thành những người ham học hỏi, hiểu biết và phát triển tư duy phản
biện, đồng thời khuyến khích trẻ khám phá thế giới xung quanh.
Môi trường đa văn hóa của chúng tôi mang lại cho trẻ cơ hội trở thành những người yêu thích học hỏi suốt đời và để đánh giá
cao thế giới cũng như sự khác biệt của mỗi quốc gia và lòng tôn trọng thiên nhiên. Chúng tôi tin rằng trẻ em là tương lai của
chúng ta và có năng lực để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Tìm hiểu, học tập dựa trên trò chơi và giải quyết vấn đề là trọng tâm của khái niệm giáo dục vì mục tiêu của chúng tôi không chỉ
là chuẩn bị hành trang cho trẻ thành công trong học tập và nghề nghiệp trong tương lai, mà còn khuyến khích trẻ khám phá và
đưa ra chính kiến cho sự sáng tạo và tính độc đáo để hoàn toàn trở thành người làm chủ trong cuộc sống
Trên hành trình của mình, trẻ tiếp thu và phát triển các kỹ năng để trở thành công dân toàn cầu, bé khám phá ra rằng mỗi ngày
đến trường đều vui vẻ và đáng nhớ và việc học tập là rất vui, đồng thời nhận ra giá trị của tính kỷ luật và tôn trọng – đặc biệt là
giá trị của cộng đồng và sự hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi hướng dẫn trẻ rèn luyện sự tự tin, trở thành người biết chấp nhận rủi ro,
luôn đưa ra quan điểm mới về sự việc, trở nên tử tế và phát triển các kỹ năng lãnh đạo sớm. Và đó là lời hứa của chúng tôi để giữ
cho trẻ an toàn.