close menu

Tuyển sinh

học phí

Để nhận được biểu phí 2021-2022 của Wisdomland cho 6 cơ sở, xin vui lòng liên hệ với nhà trường qua số điện thoại (+84) 28 62 944 977(+84) 901 391 292, qua địa chỉ email info@wisdomlandpreschool.com, hoặc chỉ cần nhấp vào đường dẫn phía dưới.

Lưu Biểu phí của chúng tôi

thủ tục đăng ký nhập học

  1. Biểu mẫu đăng ký (Registration Form)
  2. Giấy khai sinh
  3. 4 ảnh (3×4)
  4. Hồ sơ tiêm chủng
  5. Chứng minh nhân dân của phụ huynh
  6. Hình ảnh người sẽ đón bé khi tan học

Chỉ cần bản photocopy mà không cần công chứng.
Hồ sơ có thể được bổ sung sau khi nhập học chính thức.

Đăng ký tham quan